Meny

Ett förtydligande

”En stark samisk kvinna”

Stark. Ett ord som verkligen kan vara provocerande i vissa sammanhang. Vad betyder det?

Hur blir det när en sätter in ordet i meningen ”en stark samisk kvinna”? Hur är en sådan och varför anses hon vara det? Varför blev hon det?

Jag väljer dock att använda mig av detta kanske provocerande uttryck, det som kanske beror på omständigheter som är icke-valt. Kvinnorna i podcasten representerar ändå styrka, mod och öppenhet när de väljer att dela med sig av sitt liv, sina erfarenheter och sina tankar. Det är dom jag gärna vill benämna som ”starka samiska kvinnor”.