Meny

Sakka Anna-Marja Persson

Jag är född och uppvuxen i Bååhne/Hosjöbotten i Tåssåsens sameby i södra Jämtland. Bååhne är och kommer alltid vara mitt hem och mitt paradis och dit åker jag så ofta jag kan. Uppvuxen i en sydsamisk liten, men naggande god familj med en tjidtjie (mamma), en aahka (mormor), en aajja (morfar) och en muerha (moster) som betyder och har betytt allt för mig.

Att uppfostras av en stark samisk tjidtjie har påverkat mig mycket. Hon har genom allt hon företagit sig visat att det är inte könet som bestämmer vad man kan och inte kan göra. Med det i ryggen så har jag formats till den jag är i dag och vi har ofta pratat om hur det är att vara samisk tjej eller kvinna idag, framförallt inom renskötseln. Hon har alltid pushat för tjejer, döttrar och kvinnor och för det är jag henne evigt tacksam.

Bakgrunden till podden handlar om flera saker. Först vill jag hedra min såålege-tjidtjie (bortgångna mamma) för den starka kvinna hon var och det här är mitt sätt. Sedan tycker jag att poddformatet är ett lysande sätt att nå ut. Vem som helst kan bli poddare, det viktigaste är att man har en bra idé! Jag har ingen bakgrund inom journalistik eller media, anser att jag är ganska oteknisk av mig, men jag tyckte att den här idén var alldeles för bra för att inte göra något av!

Foto: Helena Gunnare