Meny

Skaparen bakom Samesystrar

Hej allihopa!

Det är jag som initierat och skapat Samesystrar, och det är även jag som producerar avsnitten samt arbetar med marknadsföring på sociala medier. Jag vill gärna berätta lite mer om mig själv. Sakka Anna-Marja Persson är mitt namn, jag är född och uppvuxen i Bååhne/Hosjöbotten inom Tåssåsens sameby i södra Jämtland, i en sydsamisk familj med en tjidtjie (mamma), en aahka (mormor), en aajja (morfar) och en muerha (moster) som betyder och har betytt allt för mig. Dom har gett mig den värdegrund jag står för idag och gärna vill förmedla i podden. Idag bor jag i Kautokeino sedan några år och jag har tidigare arbetat för Samerådet i 3 år där jag lett forskningsprojekt med fokus på traditionell kunskap kopplat till renskötsel och klimatförändringar.

Att uppfostrats av just min tjidtjie har påverkat mig mycket. Hon har genom allt hon företagit sig visat att det är inte ditt kön som bestämmer vad du kan och inte kan göra. Med det i ryggen så har jag formats till den jag är i dag och vi har ofta pratat om hur det är att vara samisk tjej eller kvinna idag, framförallt inom renskötseln. Hon har alltid pushat för tjejer, döttrar och kvinnor och för det är jag henne evigt tacksam.

Bakgrunden till skapandet av podden handlar om flera saker. Någonstans vill jag hedra min såålege-tjidtjie (bortgångna mamma) för den starka kvinna hon var och allt hon stod för och gjorde och kunde. Sedan har jag ett intresse av att vilja påverka och förändra och jag tror det finns en del saker inom mitt Sápmi som behöver det. Jag räds inte för att våga ta upp det som är svårt, känsligt och tabu utan tror att det är en nyckel till förändring. Till slut var det oundvikliga ett faktum, jag fick idén till en podcast som en blixt från klar himmel. Den skulle heta Samesystrar och handla om de här sakerna.

Jag har ingen bakgrund inom journalistik eller media, utan det här är mitt hjärteprojekt som jag byggt upp från grunden med egna medel. Jag var helt enkelt tvungen och nu är podden inne på sitt 4:e år. Den har utvecklats från ett litet tomt blankt ark med enbart en idé om en samisk podd med fokus på det kvinnliga perspektivet, till att ha blivit en viktig röst för kvinnor i Sápmi. Poddavsnitten har blivit YouTube-avsnitt, Samesystrar LIVE har utvecklats och redan varit på flera festivaler i Sápmie, merch har skapats och finansiärer har hittats för vissa säsonger. Otroligt mycket kunskap, erfarenheter och reflektioner har dokumenterats i avsnitten med fantastiska kvinnor. Detta är också bara början för någonstans tror jag att Samesystrar är här för att stanna. Fortsätt att följ med mig på resan framåt!

Foto: Helena Gunnare
Share via
Copy link
Powered by Social Snap