Om Samesystrar

Samesystrar är en podd med syfte att hedra och lyfta starka samiska kvinnor som på sitt sätt arbetar för det samiska samhället eller som har en historia att berätta.

Podden är tänkt som ett samtal mellan två samiska kvinnor. Ett samtal om livet, erfarenheter och hur det är att vara samisk kvinna idag.

Namnet Samesystrar symboliserar det samiska systerskapet som flätar oss samman oavsett ålder, bakgrund eller erfarenheter. Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi samesystrar.