Káren-Ann Hurri

Dásseárvu

Dásseárvu betyder både jämställdhet och jämlikhet på nordsamiska och är konceptet avsnittets gäst valt att jobba efter. Káren-Ann Hurri från Karesuando längst upp i norr på svenska sidan av Sápmi klev som 15-åring in på det samiska konfirmationslägret i chock. Där mötte hon ett nytt ”urfolk” a.k.a. sydsamer och när chocken lagt sig insåg hon vilken mångfald det samiska folket har. Hon är från renskötselfamilj och har både en syster och två bröder och fick som barn erfara, som så många andra döttrar och flickor, att de behandlades olika inom renskötselarbetet. Idag är en av de brinnande frågorna jämställdhet inom det samiska, samisk feminism alltså och vi pratar specifikt om hur det ser ut i samebyarna, och vad Káren-Ann gör idag när hon arbetar för den här frågan. Samtalet rör sig mellan syd och nord och hon hjälper bland annat till att reda ut vad den samiska hierarkin kan ha grundat sig på. Kunskapen idag skiljer sig oerhört jämfört som tonåring och det här avsnittet ger mycket bra information och många klokheter. 

En liten tillhörande ordlista till avsnittet

”Rostubo”benämning på samebymedlemmar i Geaggánvuopmi/Könkämä sameby [*rosttuhat=korrekt nordsamisk benämning]
sydisslang för sydsame
nordisslang för nordsame
gubbarnaslang för de renskötande männen i en sameby
bynförkortning för sameby

Gillar du vad du hör? Skriv gärna en recension på iTunes och följ mig gärna på sociala medier (Samesystrar).

Samesyster nummer 8. Káren-Ann Hurri.

Lyssna på avsnittet här eller i din app för podcast eller på Spotify.