Meny

Gäjhtoe/Tack/Thank you!

Jeenh gæjhtoe ihke mov podcastem dåarjoejih! Munnjien dïhte lij joekoen jïh beetnegh juhtieh orre boelhkh darjodh.

Tusen tack för ditt bidrag till min podcast! Jag uppskattar varje krona väldigt mycket och det går till produktion av nya avsnitt i min podcast.

Thank you so much for your donation! I appreciate it a lot and it goes to production of new episodes of my podcast.

Med kärlek //Anna-Marja

Share via
Copy link
Powered by Social Snap